Splošni pogoji uporabe storitev Printbox

 1. Uvodne določbe in definicije

Sprejeti splošni pogoji in pravila za uporabo storitev Printbox urejajo izvajanje in zagotavljanje komunikacijskih, multimedijskih in informacijskih storitev ter dostop do storitev in orodij Printbox, ki jih ponuja Print boks doo, Koprska ulica 94, 1000 Ljubljana, ki so podrobneje opredeljeni. spodaj.

Izrazi, uporabljeni v pravilih, imajo naslednje pomene:

"Računalništvo v oblaku" je model računalniških storitev, ki zagotavlja priročen, lokalno neomejen internetni dostop na zahtevo do skupnih prilagodljivih računalniških zmogljivosti (kot so omrežja, strežniki, pomnilnik, aplikacije, orodja in storitve). Računalništvo v oblaku je način zagotavljanja storitev IT z legitimnim potencialom za povečanje sodelovanja, poslovne odpornosti in razpoložljivosti računalniških virov ter omogoča znižanje stroškov z optimiziranim in učinkovitim računalništvom. Računalništvo v oblaku zagotavlja svet, ki je čim bolj prilagodljiv in nadgradljiv za uporabnike – komponente oblaka se tako nabavijo, implementirajo, odvzamejo ali povečajo ali zmanjšajo v trenutku in brez velikih vhodnih stroškov, kar zagotavlja model dodeljevanja in porabo na zahtevo. .

»Programska oprema kot storitev (SaaS)« je storitev, ki zagotavlja celotno infrastrukturo skupaj s programsko opremo in nastavitvami za njeno delovanje. Uporabnik za ta model storitve potrebuje le spletni brskalnik ali podobno odjemalsko aplikacijo in dostop do interneta, vse ostalo zagotovi ponudnik storitve.

“Storitev Printbox” oz “Sistem Printbox” je računalniška storitev tiskanja prednaloženih vsebin v oblaku, namenjena potrošnikom in podjetjem, ki potrebujejo dostop do storitev tiskanja na javno dostopnih mestih ali javnih površinah, ki jo ponuja Print boks doo, Koprska ulica 94, 1000 Ljubljana.

»Orodja Printbox« oz "Orodja" Zbirka programskih orodij, ki vam omogočajo uporabo storitev Printbox in upravljanje vašega uporabniškega računa z uporabo mobilnih naprav in namiznih ali prenosnih računalnikov.

“Upravitelj” je podjetje Print boks doo, Koprska ulica 94, 1000 Ljubljana.

"Cenik" pomeni cenik storitev Printbox, ki je objavljen na posameznem Printbox kiosku, v mobilni aplikaciji Android in na spletni strani https://sl.printbox.net/cenik/.

“Kiosk” oz »Printbox enota« je naprava, ki omogoča storitev Printbox, predvsem tiskanje v javnem prostoru.

»Uporabnik« pomeni fizično ali pravno osebo ali samostojnega podjetnika, ki se registrira v storitev Printbox ali uporablja storitev Printbox brez registracije.

"Uporabniški vmesnik" je programska rešitev z avtorsko zasnovo in usklajeno funkcionalnostjo, ki uporabnikom omogoča dostop do podatkov in storitev Printbox.

"Uporabniški račun" je zbirka informacij, ki registriranemu uporabniku omogoča identifikacijo, ki mu omogoča dostop do storitev Printbox in shranjevanje vsebin v oblaku.

“PIN Printbox” je osebna identifikacijska številka, ki jo uporabnik prejme ob registraciji v storitev Printbox in jo lahko uporabi ob prijavi v svoj uporabniški račun.

“Printbox kredit” je enota za plačevanje storitev Printbox.

“Lokacija kioska” oz preprosto "lokacija" je javno dostopno mesto, kjer je nameščen kiosk za potrebe dostopa uporabnikov.

"Spletna stran" je spletna stran upravljavca: printbox.si.

“Uporabniška seja” je obdobje, ki se začne s prijavo (kot registrirani ali neregistrirani uporabnik) v del uporabniškega vmesnika kioska Printbox, ki vam omogoča nakup Printbox kreditov in tiskanje datotek, in se konča z odjavo iz tega dela uporabniškega vmesnika.

"Osebni podatki" osebne podatke uporabnika, potrebne za registracijo v storitev Printbox in sodelovanje v aktivnostih tržnega komuniciranja (nagradne igre in druge promocijske aktivnosti).

»Naložena vsebina« oz »Naložena datoteka«: fotografija, gradivo, datoteka ali kakršnakoli dokumentacija, ki jo uporabnik Printboxa naloži na svoj uporabniški račun.

 1. Sprejemanje pravil in pogojev uporabe

Za uporabo storitve Printbox in spletne strani printbox.si se mora uporabnik strinjati s Pogoji uporabe storitve Printbox (v nadaljevanju pravila). Sprejem pravil je pogoj za uporabo storitev Printbox in spletne strani printbox.si. Upravljavec Printbox si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni te Pogoje uporabe. Odgovornost uporabnika je, da je z njimi na tekočem in se z njimi seznani ob vsaki prijavi v sistem Printbox ali uporabi storitve. Nadaljnja uporaba storitve Printbox po objavi sprememb pomeni, da se uporabnik s temi spremembami strinja. Za uporabnike, ki imajo z operaterjem storitve Printbox (v nadaljevanju operater) sklenjeno pogodbo, so ta pravila (verzija veljavna v trenutku naročila) tudi del pogodbenih določil. S sprejemom pravil se uporabnik zavezuje, da bo ravnal v skladu z njimi.

 1. Registracija uporabnika

Ob prvi registraciji se mora uporabnik registrirati in mora biti na dan registracije star 15 let ali več. Za registracijo potrebujete obstoječ in veljaven e-poštni naslov ter vnesete geslo, ki ga določi uporabnik (izbrano geslo je lahko sestavljeno iz črk in številk ter mora biti dolgo vsaj 4 znake). Uporabnik mora ob registraciji izpolniti obvezna polja, PIN pa mu nato pošljemo po elektronski pošti kot eno od možnosti za kasnejši dostop do storitve Printbox ali pa je na voljo na kiosku Printbox pod zavihkom »pomoč« in na spletno mesto printbox.si (po prijavi) z uporabniškim računom v meniju NASTAVITVE). Uporabnik mora izpolniti vsa zahtevana polja z resničnimi podatki. Izdaja druge osebe je zločin. Registracija in prijava uporabnikov je možna na spletni strani printbox.si ali v katerikoli enoti Printboxa v Sloveniji.

 1. Tehnična podpora operaterja, ki omogoča dostop do kioskov in storitev

Storitev Printbox uporablja javno dostopno internetno omrežje, ki ga običajno zagotovi lastnik ali najemnik strani. Uporabnik se sprijazni z dejstvom, da so storitve Printbox odvisne od delovanja internetnega omrežja, za kar pa operater ne odgovarja. Operater v nobenem primeru ne nastopa kot neposredni ponudnik dostopa do interneta, električne energije in drugih komunikacijskih storitev.

Upravljavec zagotavlja dostop do kioskov z individualnimi dogovori z lastniki lokacij, v skladu z dejanskimi in zakonskimi omejitvami, ki jih določi lastnik lokacije (urnik, odpiralni čas, hišni red ipd.). Pri dostopu do storitev uporabnik sprejema navedene omejitve, ki jih določi vsak posamezen imetnik lokacije. Upravljavec lahko, ni pa dolžan, posamezne spremembe omejitev dostopa javno objaviti.

Upravljavec si pridržuje pravico do nadgradnje, dodajanja, spreminjanja ali ukinjanja dodatnih, dopolnilnih in drugih storitev brez predhodnega obvestila.

Operater lahko spremeni nastavitve, potrebne za uporabo storitev ali druge parametre. Njihovo novo obliko oziroma vsebino mora uporabnik obvestiti najmanj 3 (tri) delovne dni pred nameravano spremembo preko elektronske pošte, informacijskega zaslona ali spletne strani printbox.si.

Upravljavec je dolžan zagotoviti dostop do svoje spletne strani z možnostjo upravljanja uporabniškega računa preko vsaj enega od dveh spletnih brskalnikov z največjim tržnim deležem v Republiki Sloveniji.

Uporabnik je seznanjen in se strinja, da:

 • V primeru motenega delovanja/nedelovanja internetne povezave, električnega omrežja, komunikacijskega prehoda in/ali druge komunikacijske opreme na lokaciji kioska uporaba storitev ne bo mogoča.
 • Opravljanje storitev bo onemogočeno tudi v primeru začasne ali trajne omejitve dostopa do storitev ali omejitve storitev zaradi kršitve pogodbenih obveznosti lastnika spletnega mesta. • Upravljavec zagotavlja nemoteno delovanje storitve Printbox 24 ur na dan od ponedeljka do vključno nedelje (način: 24/7/365), razen v primeru izrednih razmer na omrežju, zahtevnejših posodobitev ali drugačnega časovnega režima lastnika lokacije.
 • Upravljavec si pridržuje pravico do izvajanja vzdrževalnih del v Republiki Sloveniji v času, ko je zagotovljeno nemoteno delovanje storitve Printbox in ob praznikih. Ta vzdrževalna dela lahko povzročijo popolno ali delno nezmožnost uporabe storitve Printbox.
 • Upravljavec si pridržuje pravico izvajati vzdrževalna dela, dodajati nove funkcionalnosti in spreminjati uporabniški vmesnik ob zagotovljenem nemotenem delovanju storitve Printbox, če to ne vpliva na nemoteno in normalno uporabo storitve Printbox.

Upravljavec zagotavlja naročnikom kakovost storitev, ki jih ponujajo oziroma omogočajo dani tehnični pogoji in lastnosti omrežja Printbox, interna inštalacija lastnika lokacije ter uporabljena komunikacijska in druga oprema.

Okvara ali okvara katere koli opreme lahko povzroči okvaro ali okvaro Printboxa. Do motenj ali nedelovanja storitev lahko pride tudi zaradi nadgradnje ali modifikacije opreme ali omrežja, o čemer bo operater poskušal obveščati preko svojih komunikacijskih kanalov. Upravljavec Printbox vsem obiskovalcem in registriranim uporabnikom storitve Printbox zagotavlja strokovno in tehnično pomoč pri uporabi spletnega mesta, v delovnem času upravljavca, objavljenem na spletnem mestu. Za vzpostavitev stika z upravljavcem sta uporabniku na voljo kontaktna telefonska številka in e-pošta, ki sta objavljena na posameznih enotah Printbox in spletnem mestu printbox.si.

 1. Odgovornost upravljavca za vsebino, ki jo uporabnik naloži v sistem

Uporabnik se zavezuje, da bo Printboxove enote, spletno mesto, storitve in druga orodja Printbox uporabljal na lastno odgovornost. Upravljavec ni odgovoren za kakršno koli izgubo, poškodbo, zlorabo ali spremembo podatkov, ki jih uporabnik natisne, pošlje, prejme, prenese ali shrani v okviru storitev Printbox.

V primeru, da vsebina datoteke krši ta pravila in pogoje uporabe ali veljavno zakonodajo, lahko kdorkoli o tem obvesti skrbnika na e-mail: info@printbox.net z navedbo točnih podatkov o spornih datotekah (ime in lokacija datoteke) in razlog za pritožbo. Upravitelj bo pritožbo preveril in ustrezno ukrepal ter po potrebi odstranil sporne datoteke. V zvezi s tem si upravitelj pridržuje pravico do izbrisa, cenzure ali spreminjanja shranjenih datotek, če meni, da vsebina kot celota ali njen del ni v skladu ali krši ta pravila in pogoje uporabe ali bi lahko kršila veljavno zakonodajo.

 1. Zavrnitev registracije ali izvedbe storitve

Upravitelj si pridržuje pravico zavrniti registracijo uporabnika ali zavrniti plačilo kredita, če meni, da bi to lahko škodovalo interesom upravljavca – upravljavec si pridržuje pravico do tega (zlasti v primerih, vendar ne izključno – ustvarjanje Printbox uporabnika). račune za pridobitev Printbox ugodnosti). Upravljavec Printbox si prav tako pridržuje pravico, da iz storitve Printbox odstrani tiste uporabnike, ki kršijo te pogoje uporabe ali kako drugače škodujejo storitvi Printbox, njenim upravljavcem ali lastnikom (uporabnik v storitev Printbox nalaga vsebine, ki niso v skladu s temi pravili). in pogoji uporabe ali veljavna zakonodaja). Ocena tega je v celoti pridržana operaterju.

 1. Garancija za vsebino, naloženo v oblak

Upravljavec Printbox si pridržuje pravico do spremembe funkcionalnosti storitve in uporabniške izkušnje. Upravljavec ne jamči za dostop uporabnika do naloženih vsebin v oblak, niti za celovitost vsebine, zato je priporočljivo, da uporabnik shrani vsebino in fotografije, če jih želi kasneje uporabiti za druge namene. . Upravljavec tudi ne prevzema nikakršne odgovornosti za resničnost, pravilnost in zakonitost vsebin, ki jih v storitev Printbox naložijo uporabniki ali poslovni partnerji.

 1. Odgovornost operaterja

Za škodo, povzročeno iz hude malomarnosti ali naklepno, odgovarja izključno upravljavec. Upravljavec in njegovi lastniki ne odgovarjajo za kakršno koli neposredno ali posredno škodo, vključno z morebitnim izgubljenim dobičkom, ki bi nastala zaradi prekinitve dostopa, pozne storitve, okvare katerega koli terminala ali nedelovanja spletnega mesta, in ne jamčijo za uspešnost uporabe tega. Spletna stran. Upravljavec v nobenem primeru ni odgovoren za kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe storitve, vključno brez omejitev glede izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube dobrega imena, izgube posla, izgube podatkov, računalniške napake ali okvare ali drugih škodljivih dogodkov. Upravljavec si tudi pridržuje pravico, da kadarkoli, ne glede na razlog in za potreben čas brez predhodnega obvestila prekine zagotavljanje storitve Printbox, če meni, da je to potrebno. Uporabnik se strinja, da v nobenem primeru od operaterja ne more zahtevati odškodnine, ki presega dvakratni znesek dobroimetja na dan nezavarovane storitve Printbox ali storitve opravljene z napako. Upravljavec v nobenem primeru ni odgovoren za nedelovanje posameznega Printbox terminala, uporabnik pa se zaveda, da mu je na voljo več Printbox terminalov, kjer lahko koristi storitve.

 1. Zagotavljanje storitev tretjih oseb s strani operaterja

V kolikor upravljavec v okviru storitve Printbox ponuja, trži ali na kakršen koli drug način ponuja storitve tretjih oseb (boni, boni, tiskovine, programska oprema, komunikacijske in druge storitve ipd.), za te storitve in opremo veljajo splošna pravila poslovanja oz. pogoji teh tretjih oseb. osebe. Uporabnik je dolžan spoštovati pogoje poslovanja tretjih oseb v zvezi z njihovimi storitvami. Upravljavec ne odgovarja za pravilnost, veljavnost in skladnost s pravili tretjih oseb.

 1. Zagotavljanje zasebnosti uporabnikov

Upravljavec spoštuje zasebnost uporabnikov in vsebino vseh podatkov obravnava kot zasebno, vendar ne more zagotoviti popolne varnosti (zasebnosti) podatkov. Upravljavec se bo trudil zagotavljati zaupnost vsebin v skladu s svojimi tehničnimi zmožnostmi in v skladu z veljavnimi predpisi.

Ob registraciji storitve (na spletni strani printbox.si ali kateri koli enoti Printbox v Sloveniji) uporabnik prejme Printbox PIN, izbran elektronski naslov za pošiljanje vsebin na uporabniški račun in vse ostale informacije v zvezi z delovanjem in uporabo Printboxa. službo, za katero je dolžan zagotoviti stalen nadzor in varstvo. Uporabnik se zavezuje, da bo Printbox PIN, ki mu ga je dodelil Printbox, hranil kot poslovno skrivnost in ga uporabljal izključno sam.

Uporabnik je dolžan skrbnika obvestiti o sumu, da geslo uporablja nepooblaščena oseba, upravljavec pa bo uporabniku omogočil brezplačno spremembo uporabniškega gesla (Upravljavec bo uporabniku posredoval povezavo do spletne strani, kjer uporabnik lahko spremeni uporabniško geslo).

 1. Obveznosti upravljavca in uporabnika glede dostopa do uporabniškega računa

Uporabnik je dolžan skrbeti za varnost svojega uporabniškega gesla in ga občasno spremeniti. Upravljavec ne odgovarja za primere zlorabe uporabniškega gesla, bo pa ustrezno ukrepal takoj po obvestilu uporabnika o domnevni zlorabi.

 1. Uporaba, obdelava in varstvo osebnih podatkov in naloženih uporabniških vsebin

Vsak uporabnik storitve Printbox s sprejemom teh pravil dovoljuje uporabo in obdelavo osebnih in drugih podatkov, posredovanih za namen storitve Printbox in pošiljanje elektronske pošte v skladu s točko [13] teh pravil. Upravljavec se zavezuje, da bo te podatke uporabljal samo za namen, za katerega so bili pridobljeni. Z opravljeno registracijo je uporabnik seznanjen z ravnanjem z osebnimi podatki in soglaša, da upravljavec njegove osebne podatke obdeluje in hrani do preklica. Uporabnik lahko prekliče pravico do uporabe osebnih podatkov po elektronski pošti (info@printbox.net). Odpoved bo urejena v 48 urah po prejemu zahtevka za preklic na info@printbox.net. Uporabniški podatki se obdelujejo in hranijo na način in v roku z določenim in zakonitim namenom. Upravljavec jamči za zasebnost osebnih podatkov in naloženih vsebin ter z njimi ravna v skladu z EU/EGS. 63. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Upravljavec osebnih podatkov je upravljavec storitev Printbox, podjetje Print boks doo, Koprska ulica 94 100, Ljubljana. Upravljavec osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v primerih, ko je to potrebno za namen storitve Printbox. Upravljavec Printbox bo podatke uporabnika hranil najmanj eno leto in največ 2 leti od zadnje aktivacije računa, s čimer se uporabnik strinja ob registraciji. Obveznost hrambe podatkov velja le, dokler operater vzdržuje storitev Printbox.

 

 1. Uporaba kontaktnih podatkov uporabnika

Uporabnik, ki se registrira v storitev Printbox, se strinja s prejemanjem elektronske pošte v zvezi s storitvijo. Ta sporočila lahko vsebujejo oglasna sporočila poslovnih partnerjev upravljavca. Uporabnik lahko kadarkoli zahteva, da upravljavec trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za pošiljanje oglasnih sporočil. Če se želite odjaviti od prejemanja teh sporočil, morate v prejetem elektronskem sporočilu klikniti Odjava. Odjava velja za vsa e-poštna sporočila, razen za tista, ki se nanašajo na delovanje storitev Printbox ali opravljanje storitve Upravitelj. Upravljavec se zavezuje, da elektronskih naslovov in drugih osebnih podatkov uporabnikov ne bo posredoval drugim, razen v primerih, ko je to potrebno za namen storitve Printbox.

 1. Cena storitev, plačilni pogoji in fakturiranje

Izvedba posameznih storitev je plačljiva. Cene in plačilni pogoji so razvidni iz cenika, ki je na voljo v posameznem kiosku, na spletni strani https://sl.printbox.net/cenik/ in v mobilni aplikaciji Android, končna cena pa je vidna pred končno potrditev storitve. Posamezni uporabnik ima na voljo več vrst plačil. Možni načini plačila so: preko Monete (ta način plačila je možen pri tistih mobilnih operaterjih, ki omogočajo nakup izdelkov in storitev s storitvijo Moneta), gotovina, bančno nakazilo (velja samo za nakazila 10,00 EUR ali več), NFC bralnik ali spletni nakup na https://en.printbox.net/myaccount/. Plačevanje z Moneto in gotovino je možno na vseh kioskih, pri čemer vsi kioski sprejemajo plačila z Moneto, bankovce, kovance in NFC naprave pa sprejemajo le nekateri kioski. Upravljavec Printboxa vplačanega zneska ne vrača. Prav tako ne vrača razlike med zneskom pologa in zneskom tekoče porabe. Razlika v vrednosti v obliki dobroimetja Printbox registriranemu uporabniku se hrani na njegovem uporabniškem računu do zaprtja uporabniškega računa. Neregistrirani uporabniki Printboxa ne morejo shraniti neporabljene vrednosti (Printbox kreditov) v sistemu Printbox, ker nimajo uporabniškega računa. Neregistriran uporabnik Printboxa lahko razliko v višini Printbox kreditov shrani na novo ustvarjen uporabniški račun, ko se kot neregistriran uporabnik odjavi iz uporabniške seje.

V primeru zaprtja računa se zaračuna 15,00 EUR. Dobroimetje uporabnika na računu, ki ga želi zapreti, se ne izplača, temveč porabi za stroške zapiranja uporabniškega računa. Če ima uporabnik na računu več dobroimetja, kot znaša strošek zapiranja računa, se razlika presežne vrednosti vrne uporabniku. Storitve Printbox se izvajajo po potrditvi uporabnika izbrane storitve in po plačilu ali unovčitvi promocijske kode. S potrditvijo storitve po opravljenih tehničnih korakih je sklenjena pogodba med Print boks doo in uporabnikom. To se šteje za pogodbo na daljavo, storitev pa je opravljena po potrditvi in plačilu. Na področju potrošniških razmerij upravljavec pri upravljanju spletne strani ravna v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot). Operater uporabnikom, ki so potrošniki po ZVPot, zagotavlja vse pravice, ki izhajajo iz ZVPot, razen možnosti odstopa od pogodbe po začetku izvajanja storitve, saj narava storitve tega ne dopušča. Glede na navedeno odstop od sklenjene pogodbe po pričetku izvajanja storitve ni več možen in plačilo je nevračljivo. V skladu s 43.č členom ZVPot ima potrošnik pravico, da v 14 dneh podjetju sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Sporočilo o odstopu potrošnik odda podjetju na obrazcu za uveljavljanje pravice potrošnika do odstopa od pogodbe (obrazec OP), ki ga pošlje po pošti ali elektronski pošti. Da lahko potrošnik odstopi od pogodbe v roku, določenem za odstop, se šteje, da je obvestilo o odstopu poslano pravočasno, če je obvestilo o odstopu izpolnjeno. poteku odstopnega roka od te pogodbe. V primeru odstopa od pogodbe podjetje nemudoma oziroma najkasneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila. Postopke reklamacije pri nakupu Printbox kreditov bomo obravnavali individualno od 7. do 20. ure).

V skladu s 143. členom Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, oprostitve obveznosti izdajanja računov (ZDD-1_PIZDDV-NPB14), kiosk Printbox za svoje storitve ne izdaja računov. V primeru nakupa s kreditno kartico uporabnik prejme račun za nakup Printbox kreditov. Uporabnik se strinja, da se njegov račun za nakup Printbox kreditov preko spletnega vmesnika generira in shrani v čakalni vrsti za tiskanje njegovega uporabniškega računa. S tem se uporabnik strinja s prejemom računa za nakup Printbox kreditov.

 1. Rok veljavnosti in čas koriščenja Printbox kreditov

Dobroimetje Printbox (kupljeno ali pridobljeno do vključno 31. 1. 2017) je trajno uporabno na uporabniškem računu v primeru, da je uporabnik aktiven. Šteje se, da je aktivnost opravila vsaj eno od naslednjih dejanj: kupljeno je bilo vsaj 1 dobroimetje za Printbox, unovčena je bila vsaj 1 promocijska koda ali natisnjena vsaj 1 stran. V primeru, da se pri uporabniku v roku treh let ne pojavi nobena od aktivnosti iz prejšnjega odstavka, se Print boks doo tak uporabniški račun evidentira v bazi neaktivnih uporabniških računov, dobroimetje/stanje Printbox kreditov na neaktivnem uporabniškem računu. je arhiviran. Sam uporabniški račun ostane aktiven in uporabnik ima možnost ponovnega nakupa ali pridobitve Printbox kreditov. Ta omejitev bo začela veljati 1. februarja 2017 in bo veljala za kredite Printbox, kupljene in pridobljene do vključno 31. januarja 2017 (prva registracija neaktivnih uporabniških računov se začne 1. junija 2017).

Od 1. 2. 2017 se Print boks doo za čas veljavnosti in čas koriščenja Printbox kreditov, kupljenih ali pridobljenih po 1. 2. 2017, upošteva splošni 5-letni zastaralni rok v skladu s 346. členom Obligacijskega zakonika (OZ). -UPB 1, Ur.L.RS, št.97/2007): iz vseh uporabniških računov se od dneva nakupa oziroma pridobitve Printbox dobroimetja po 5 letih prenese v prihodke Print boksa doo in Printbox dobroimetja. se izbrišejo iz uporabniškega računa. Odvzem in brisanje Printbox kreditov iz uporabniških računov, ki niso bili uporabljeni v 5 letih od datuma nakupa ali pridobitve, se začne 15. februarja 2022.

 1. Odgovornost uporabnika za vsebino, naloženo v oblak

Uporabnik storitve Printbox se zavezuje, da bodo vsebine, naložene v oblak, dopustne in ne bodo prepovedane z zakonom ter da z nalaganjem vsebin v oblak ne bodo kršene pravice tretjih oseb. V primeru suma kaznivega dejanja bo operater sodeloval s pristojnimi organi. Uporabnik se zavezuje, da v oblak ne bo nalagal vsebin, ki so v nasprotju z veljavno zakonodajo, drugimi predpisi in Ustavo Republike Slovenije ter da bo spoštoval pravice tretjih oseb. Uporabnik se še posebej zavezuje, da storitev ne bo zlorabljal za kršitve avtorskih ali sorodnih pravic tretjih oseb po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) in pravic industrijske lastnine po Zakonu o industrijski lastnini (ZIL-1). Uporabnik je izključno odgovoren za svojo vsebino, naloženo v oblak. Uporabnik se šteje za upravljavca naloženih vsebin in se zaveda, da upravljavec storitev nima ne pravne ne tehnične možnosti nadzora nad naloženimi vsebinami.

 

 1. Avtorske pravice v storitvah Printbox

Vsebina storitev Printbox, spletne strani printbox.si, orodja Printbox, vizualni izgled vmesnika, povezane baze podatkov in programska koda storitve Printbox so avtorsko zaščiteni, zato je kopiranje, uporaba katerega koli dela programske opreme Printbox brez predhodnega pisnega dovoljenja upravljavca. je prepovedano.

 1. Piškotki

Namestitev piškotkov na spletno stran printbox.si je urejena v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/2012; ZEKom-1), ki upošteva Direktivo o zasebnosti in elektronskih komunikacijah. (2002/58 / ES). Upravljavec spletnega mesta bo hranil oziroma pridobil dostop do podatkov, ki so shranjeni v uporabnikovi terminalski opremi, pod pogojem, da je uporabnik v to privolil. Pred tem je uporabnik jasno in izčrpno seznanjen z upravljavcem in nameni obdelave teh podatkov. Privolitev uporabnika, ki je prosto podana in izraža njegovo voljo, upravljavec spletnega mesta pridobi pred nastavitvijo piškotka oziroma zbiranjem podatkov o uporabniku; na podlagi uporabnikovega obvestila o pošiljanju in namenu piškotka. Uporabnik je na spletnem mestu printbox.si obveščen, katere podatke namerava shraniti v piškotek, za kakšen namen in kakšno je obdobje veljavnosti piškotka, ki ga bo sprejel. Uporabnik je seznanjen, da bo piškotek ponudniku oglaševanja omogočal zbiranje podatkov o obiskih drugih spletnih strani, prikazanih oglasih ipd., uporabniku je podana razlaga o piškotku in njegovi uporabi ter informacija o poteku spremljanja preko piškotkov. Odločitev o sprejetju piškotka je na strani uporabnika. Za sprejem piškotka s strani uporabnika se šteje jasno soglasje (oznaka), ki ga lahko uporabnik poda ob uporabi spletnega portala printbox.si, registraciji uporabniškega profila, prijavi, nalaganju vsebin v oblak ali izvajanju storitve ali z jasno implicirano dejanje, iz katerega izhaja soglasje uporabnika, da sprejme piškotek. Dejstvo, da je uporabnik piškotek sprejel, se šteje kot veljavno soglasje tudi za kasnejše zbiranje podatkov, ki izhajajo iz tega piškotka. Registrirani uporabnik lahko podano privolitev na zahtevo tudi prekliče. Upravljavec spletnega mesta printbox.si bo uporabnike spletnega mesta obvestil, da spremljanje poteka preko piškotkov.

 1. Končne določbe

Če sporov iz naročniškega razmerja ne bo mogoče rešiti sporazumno, se spori prenesejo na pristojno sodišče v Ljubljani, ki bo odločalo po slovenskem pravu.

Prepovedano je kakršno koli delno ali celotno kopiranje, spreminjanje, distribucija ipd. teh splošnih pravil poslovanja brez odobritve upravljavca. V primeru, da se ugotovi, da je kateri koli del teh splošnih pogojev neustrezen, nezakonit ali neveljaven, to ne vpliva na druge dele, ki se še naprej uporabljajo in so neodvisni od neustreznega dela. Neveljavna določila teh splošnih pogojev se lahko vedno nadomestijo z veljavnimi, ki morajo čim bolj ustrezati namenu neveljavne določbe.

 1. Podatki o upravljavcu storitve Printbox in spletne strani printbox.si

 Upravljavec storitve Printbox, spletne strani printbox.si in domene printbox.si je družba Print boks doo, Koprska ulica 94, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa direktor Aleš Glavan. Vse informacije o upravljavcu spletnega mesta so na voljo na printbox.si.

 

Print boks doo

Koprska ulica 94,

1000 Ljubljana

Ljubljana, 8.12.2021

sl_SI

oznaka

naslov

opis